Can We Predict Estimation Inaccuracy? Magne Jørgensen Simula ...

Can We Predict Estimation Inaccuracy? Magne Jørgensen Simula ...

Maleri av: Carrie Jackson Hva skiller ITprosjekter som lykkes fra de som mislykkes? Hva vil det si lykkes? Magne Jrgensen Simula og Scienta eller hvilken som helst annen prosentandel avhengig av hvordan vi definerer mislykket. 92% av alle ITprosjekter er mislykkede Hva vil det si lykkes?

Hva vil det si lykkes? Suksess er kontekstavhengig, men ofte en prioritert kombinasjon av: Levert nytte (gevinster, mloppnelse, ROI) Prosjekteffektivitet Funksjonalitet Kostnadskontroll Tidskontroll Tekniske produktegenskaper (kvalitet, utvidbar, brekraftig) Korrelasjon mellom suksessdimensjoner (Studie fra 2014: 80 norske prosjekter) Skala: 1: Suksess - 2: Akseptabelt - 3: Lav suksess - 4: Svrt lav suksess/fiasko Nytte Kvalitet Budsjett Tid Kvalitet 0.6 Budsjett

0.2 0.2 Tid 0.3 0.5 0.6 Effektivitet 0.4 0.6 0.5 0.8

Budsjettoverskridelse fr ofte mest fokus, men korrelerer lite med nytte! Hvor gode er vi til levere nyttige lsninger? Ca. 10% av IT-prosjektene frer til ingen eller svrt liten nytte (Nasjonale og internasjonale tall fra flere kilder) Ca. 15% av IT-prosjektene oppfattes levere mye mindre nytte enn planlagt. (Nasjonal underskelse) Ca. 50% leverer oppfattes levere bra mhp nytte. (Nasjonal underskelse) Ca. 25% av IT-prosjektene har ikke noe klart nytte/ml-bilde mle opp mot. (Nasjonal underskelse) I gjennomsnitt leveres ca. 30% mindre nytte enn planlagt (internasjonale tall fra Oxford-underskelse). To typiske underskelser om rsaker til at IT prosjekter mislykkes Gotterer 1967

Lack of support from top management Lack of competent software professionals Changing technology Changing user requirements Insufficient project management Oxford-McKinsey 2012 Unclear objectives

Lack of business focus Shifting requirements Technical complexity Unaligned team Lack of skill Unrealistic schedule Mye av de samme faktorene i 1967 som i 2012. Hvorfor klarer vi ikke lre av tidligere feil? Og er det de riktige faktorene? prosjektstrrelse Br vi unng de store prosjekter? < 10 mill 10-100 mill > 100 mill Nytte 31%

47% 35% Kvalitet 24% 28% 25% Budsjett 24% 47% 47% Tid 29%

35% 35% Effektivitet 24% 12% 24% Ingen klar sammenheng mellom budsjett-strrelse og andel prosjekter som er suksessfulle. MEN, de store (> 100 mill) er sterkt overrepresentert i gruppen av fiaskoprosjekter! (2-3 ganger hyppighet) I en annen studie finner jeg at en tidobling av strrelsen dobler risikoen for fiasko.

kontrakter Har kontrakttype noe si? (noen anga mer enn en type kontrakt) Fastpris Per time Smidig Risikodeling Nytte 0% 59% 29% 22%

Kvalitet 22% 24% 43% 22% Budsjett 33% 31% 71% 22% Tid 11%

29% 43% 44% Effektivitet 0% 19% 29% 33% Andel 18% 37%

14% 41% NB: Lite data om noen av kontraktstypene. Fastpris gjr det svrt drlig. Stemmer med annen studie jeg har gjort. Ingen store forskjeller i prosjektstrrelse eller type for ulike kontraktstyper. Tidligere underskelse (data fra mer enn 400.000 sm prosjekter) Kontrakt-type Antall Fiaskorate (kansellert eller prosjekter med svrt lav kundefornydhet) Fastpris 408.491

12% Per time 2.338 2% Trialsourcing + per time 1.133 0.1% Hvorfor gr det s mye drligere med fasprisprosjektene? Forelpig oppsummering av 30+ offentlige IT-prosjekter: Fastpris gir oftere styring etter kravspesifikasjon (kontrakt), og

mindre etter nytte Fastpris gir mer administrasjon Ahonen, Jarmo J., et al. "Reported project management effort, project size, and contract type." Journal of Systems and Software 109 (2015): 205-213. Fixed price Per hour kravhndtering Endringshndtering og suksessrate I hvilken grad ble behov, krav eller lsninger endret underveis i prosjektet som et resultat av eksterne endringer eller lring innad i prosjektet? I stor grad I liten grad/fravrende Nytte

67% (suksessrate) 21% Kvalitet 53% 13% Budsjett 47% 27% Tid 33% 25% Effektivitet

33% 10% Endringer som muligheter, ikke som trussel. Korrelerer med god bruk av smidig. Hjelper det jobbe smidig? NB: Dersom et prosjekt var smidig men IKKE hadde fleksible leveranser, eller IKKE hadde hyppig leveranse til kunde, gikk det drligere enn i ikke-smidige prosjekter. Den gode kunde Noen IT-kunder lykkes oftere enn andre IT-Offshoring (underskelse av 785.000 smprosjekter): Den halvparten av kundene som hadde lykkes best med tidligere prosjekter, hadde ca. 50% lavere risiko for feile i neste prosjekt.

Den halvparten av leverandrene som hadde lykkes best med tidligere prosjekter, hadde ogs ca. 50% lavere risiko for feile i neste prosjekt. Kundeegenskaper like viktige som leverandregenskaper? Stor ulikhet mellom hvor ofte kunder fra ulike land/kulturer feiler (data fra samme offshoring-underskelse) Leverandr i Ukraina: Prosjekter med indisk kunde feilet mer enn dobbelt s ofte som prosjekter med norsk kunde (30% vs 13%) Leverandr i India: Prosjekter med indisk kunde feilet ca. 25% oftere som prosjekter med norsk kunde (37% vs 29%) til tross for samme nasjonale kultur. India-India kombinasjonen var den 122. verste av 127 kundeleverandrkombinasjoner (mellom land med mer enn 100 prosjekter). Verste var kunde fra Malaysia og leverandr fra India. Underskelser i HIT-regi (norske prosjekter) Underskelse 1: Lite kundekompetanse eller involvering ga mye hyere sannsynlighet for feile Alle de mislykkede prosjektene hadde en kunde uten srlig grad av egen IT-kompetanse og/eller en kunde som i liten grad hadde involvert seg i prosjektet. (Flere andre lignende resultater) Men, hy kompetanse og involvering var i seg selv ingen god indikator p prosjektsuksess! Underskelse 2: Type kompetanse og involvering (mer enn omfang av kompetanse og involvering) telte mest for forklare hvilke kunder

som hadde svrt vellykkede prosjekter: Dersom kunden hadde vrt i stand til : 1) Prioritere krav, 2) Ta viktige avgjrelser, og 3) Fokusere p nyttestyring underveis i prosjektet lyktes 66% av prosjektene svrt godt. Der ingen av disse var tilstede, lyktes kun 14% av prosjektene svrt godt. leverandrkompetanse Et felt-eksperiment: Valg av seks leverandrer som alle s ca. like bra ut p CV, referanser og tilbudsdokumenter. Kjempeforskjeller i pris. Comp. A Comp. B Comp. C Comp. D Comp. E Very low

Low (2x) Medium (3x) High (5x) Very high Very high (12x) (14x) Est. effort Very low Low (1.5x) Medium (3x) High (8x) Medium

(4x) Very high (8x) CV OK OK Good Good Good OK Refs. Very good

Very good Very good Very good Very good Very good Proposal OK OK Good

OK OK OK Country Finland Malaysia India India Canada US Price

Comp. F Svrt store forskjeller i praksis Comp. A Comp. B Comp. C Comp. D Comp. E Actual effort Very low Low (3x)

High (6x) High (8x) Very high Very high (18x) (16x) Error fixing effort Very low High (4x) Medium (2.5x) High (4x) Very high Extr. high

(8x) (20x) Maintenanc e effort Very low High (6x) Very high High (8x) (11 x) Extr. high Extr. high (26x) (20x) Lines of code Very

low Low (2x) Low (1.5x) High (4x) Medium (3x) Comp. F Low (1.5x) Trolig kun utprving (trialsourcing) som kan avdekke hvilke leverandrer (og utviklere) som er kompetente. Nyttestyring

Noen nyttestyring-praksiser er mer viktige enn andre Evidensbaserte tiltak for lykkes 1. Reduksjon i prosjektstrrelse, og dermed ambisjonsniv per prosjekt, gjennom oppdeling av strre satsninger i mindre prosjekter/leveranser. 2. Hyppige leveranser (helst som kan settes i produksjon, men i det minste evalueres) underveis i prosjektene. 3. Gjennomgende nyttestyring, fra konseptanalyse, gjennom prosjektet og hos mottager av leveransene. Srlig viktig: Plan for og underveis nyttestyring. 4. Bedre, utprvingsbaserte, evalueringer og valg av leverandrer. Trialsourcing. 5. Kontraktstyper som gir riktige insitamenter for leverandr. I srlig grad synes fastprisprosjekter i mange sammenhenger vre uegnet og fre til mindre grad av levert nytte i IKT-prosjekter. Fastpris eller smidige kontrakter best. 6. Omfattende medvirkning og god kompetanse fra kunde-siden underveis i prosjektet. Gjelder srlig p underveis prioritering og nyttestyring. 7. Utviklingsprosesser som ser endringer i krav og mlsetninger som muligheter for kt nytte av IKT-leveransene. Dette omfatter bruk av smidige utviklingsprosesser. 8. Vektlegging av risiko og usikkerhetsanalyser for skape risikobevissthet hos involverte aktrer, god risikostyring og sikre at ambisjonsniv ikke legges for hyt

Recently Viewed Presentations

 • Type 1A Diabetes (Immune Mediated) - ssu

  Type 1A Diabetes (Immune Mediated) - ssu

  Type 1A Diabetes (Immune Mediated) Clinical Immunology Society ... -II APS-I APS-II Onset Infancy Siblings AIRE gene mutated Not HLA Associated Immunodeficiency Asplenism Mucocutaneous Candidiasis 18% Type 1 DM Older Onset Multiple Generations DR3/4 Associated No Defined Immunodeficiency 20% ...
 • Performance of Side-Stream Enhanced Biological Phosphorus ...

  Performance of Side-Stream Enhanced Biological Phosphorus ...

  Typically low VFAs, Ks-type of competition. Less efficient carbon/VFA utilization by PAOs. Influent-dependent (C/P ratio): ... How about other microorganisms (OHOs)? Mechanism 2: S2EBPR Favors PAOs over GAOs. What happens to PAOs in side-stream reactor.
 • NetBurner 5282 MCF5282 ColdFire MicroController Interrupt System

  NetBurner 5282 MCF5282 ColdFire MicroController Interrupt System

  NetBurner 5282 MCF5282 ColdFire MicroController Interrupt System NetBurner Mod5282 Memory Map TRAP Instruction RTE Instruction Stack Typical Interrupt System Model MCF5282 Interrupt System Procedure for Interrupt handling Application Edge Port Module (From MCF5282 User's Manual) Interrupt Control Module (From: MCF5282...
 • Everyday Public Speaking - Alvin Independent School District

  Everyday Public Speaking - Alvin Independent School District

  Everyday Public Speaking Chapter 13 After completing this chapter, you will be able to explain types and functions of social-ritual speeches create and deliver social-ritual speeches describe the purposes of an informative speech and a training speech prepare scripts or...
 • Welcome to Chemistry

  Welcome to Chemistry

  Karla Homolka. However, it is subsequently revealed that she is an equal partner in the murders. Most people believe that almost all violent offenders are male, when in fact women make up a sizable percentage (based on type of crime...
 • Year 10 Revision Booklet - Hanley Castle High School

  Year 10 Revision Booklet - Hanley Castle High School

  Year 11 Revision Booklet GCSE Geography Edexcel B Dynamic Planet (Physical Geography) Case Studies Pressures in the Firth of Clyde, Scotland page 109-111 The Firth of Clyde is a 60km stretch of water along Scotland's West coast.
 • South County Survey Results - cuesta.edu

  South County Survey Results - cuesta.edu

  Example: 30% of sample affirms an item. Given the CI, we can. be 95% confident that the true population value lies within 30% ± 6. or between 24% and 36%. Given the sample frame of roughly 75,000 . residents, this...
 • Time Management - Physician Assistant Education Association

  Time Management - Physician Assistant Education Association

  Describe different strategies for effective time management. Evaluate their time management style. Apply time management strategies to reconcile shifting priorities within a day. Analyze tasks common to program directors, prioritize those tasks, and develop a strategy to efficiently complete them....