Virkemiddel for et bedre skolemiljø

Virkemiddel for et bedre skolemiljø

Tilsyn, rd og veiledning om miljrettet helsevern i skolen Finn Martinsen, Helsedirektoratet Nasjonale samarbeidskonferanser om skolemiljet 2014 1 Godkjenning av skoler, kommunenes tilsynspraksis status 2013 % Oversikt Oversikt Tilstanden Svar Oslo Akershus Landet (53) 75 75 Godkjent 41 64 58 Frt tilsyn 59 56 54 Avvik 70 48

61 Vedtak om lukking 72 98 90 Lukket avvik 32 34 42 Vedlikeholdsplan 76 72 55 Nasjonale samarbeidskonferanser om skolemiljet 2014 2 Faser i et systematisk (miljrettet) folkehelsearbeid etter folkehelseloven Prosess, resultat/ effekt 30 og 5 Lokale tiltak, eks. rehabilitere virksomheten 5 og 21 Kartlegging og analyse, eks. forhold i skoler og barnehager,. Kobling til kommunens planverk 6 og 21 4, 7 og 20

6 Lokale ml knyttet til utfordringene Folkehelseloven 5: Kommunen skal ha ndvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn p denne. Oversikten skal bl.a. baseres p: C) kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i milj og lokalsamfunn som kan ha innvirkning p befolkningens helse 7: Kommunen skal iverksette ndvendige tiltak for mte kommunens folkehelseutfordringer, bl.a. tiltak knyttet til oppvekst- og levekrsforhold som bolig, utdanning, arbeid og inntekt, fysiske og sosiale miljfaktorer,..mv. Nasjonale samarbeidskonferanser om skolemiljet 2014 4 Forskrift om miljrettet helsevern i barnehager og skoler Formlet er bidra til at miljet i barnehager og skoler fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljmessige forhold samt forebygger sykdom og skade Generelt krav Virksomheter som omfattes av forskriften skal vre helsemessig tilfredsstillende Virksomhetene skal planlegges, bygges, tilrettelegges og drives slik at forskriftens bestemmelser om trivsels-, helse-, hygiene- og sikkerhetsmessige forhold oppfylles p en allment akseptert mte Nasjonale samarbeidskonferanser om skolemiljet 2014 5 Materielle og prosessuelle krav i forskriften Nasjonale samarbeidskonferanser om skolemiljet 2014 6 Materielle krav Beliggenhet Utforming og innredning Inneklima/luftkvalitet

Belysning Lydforhold Drikkevann Sanitre forhold Avfallshndtering Muligheter for aktivitet og hvile Mltid Psykososiale forhold Rengjring og vedlikehold Sikkerhet og helsemessig beredskap Frstehjelp Tilrettelegging Smittevern Ryking mv. Nasjonale samarbeidskonferanser om skolemiljet 2014 7 Prosessuelle krav Plikt til internkontroll Opplysnings- og informasjonsplikt Krav til godkjenning Tilsyn Nasjonale samarbeidskonferanser om skolemiljet 2014 8 Plikt til internkontroll 4 Virksomhetens plikt til egenkontroll og dokumentasjon p hvordan regelverket etterleves p en systematisk mte. Eier har plikt til etablere et internkontrollsystem Leder skal pse at IK-systemet flges opp, og gi relevant informasjon til elever og foresatte Nasjonale samarbeidskonferanser om skolemiljet 2014 9 Internkontroll til enhver tid Sikre varig god kvalitet i virksomheten Vre et naturlig integrert verkty og hjelpemiddel i den daglige driften Tilpasset virksomhetens behov

Utviklingsorientert (ikke historisk!) Helhetlig system (jf krav i flere regelverk) Nasjonale samarbeidskonferanser om skolemiljet 2014 10 Informasjons- og opplysningsplikt 5 Leders plikt til fremlegge ndvendige opplysninger Leder skal uoppfordret gi relevant informasjon til elever/foresatte om forhold som kan ha negativ innvirkning p elevenes helse Rutiner som sikrer og viser hvordan bestemmelsen etterleves. Sammenfallende bestemmelser i mhv-forskriften 5, folkehelseloven 12 og opplringsloven 9a-2 og 9a-3. Nasjonale samarbeidskonferanser om skolemiljet 2014 11 Hva gjr IK-bygg? Samler alt regelverk p ett sted Viser vei gjennom jungelen av lover og regler om helse, milj og sikkerhet (HMS). Revideres og oppdateres jevnlig i samarbeid med tilsynene. Kartlegger tilstand med farger Enkel og praktisk sjekkliste med sprsml som besvares ved hjelp av trafikklys (grnt, gult og rdt). Visuell sterk og enkel forst Stimulerer til samarbeid Sjekklisten tydeliggjre plassering av ansvar og stimulere til samarbeid ogs med brukerne av byggene. Fire roller: eier, forvalter, utfrer og bruker Hvilke omrder dekkes? Ansvar Bygning Innemilj Universell utforming Brann og beredskap Ytre milj

Byggearbeid Eier Utvending Renhold Beliggenhet Organisatorisk Flom Ombygging/ rehabilitering Forvalter Innvendig Luft Planlsning Teknisk Skred Bruker El-anlegg Temperatur Adkomst Nedgravde tanker Varme og ventilasjon Lys Tilgjengelighe t Energimerking Vann, avlp og sanitr

Lyd Beredskap Bred sttte IK-bygg stttes og fremmes som et nyttig og ndvendig verkty til systematisk internkontroll: Direktoratet for Byggkvalitet Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) KLP Skadeforsikring Norsk Brannvernforening Arbeidstilsynet Helsedirektoratet NKF bygg og eiendom (tidligere FOBE) IK-bygg oppdateres og revideres jevnlig i samarbeid med tilsynene. Tilstandsrapport Utbedringskostnad (i 1000 kr) 7- 1 Er byggherreforskriften ivaretatt ved 7- VEDBYGGARBEID 6- 1 Offentlig plegg 6- OFFENTLIGEPLEGG 5- 5 Sikkerhet og helsemessig beredskap 5- 4 Energimerke 5- 3 Nedgravde tanker 5- 2 Skred/ rasfare 5- 1 Flomfare 5- YTREMILJ 4- 3 Boliger - srskilte forhold 4- 2 Dokumentasjon teknisk utfrelse

4- 1 Branndokumentasjon organisatorisk 4- BRANNOGBEREDSKAP 3- 4 Bygningens tilgjengelighet 3- 3 Adkomst 3- 2 Planlsning 3- 1 Bygningens beliggenhet 3- UNIVERSELLUTFORMING 2- 6 Helsefarlige stoffer i bygningen 2- 5 Lyd og sty 2- 4 Lys 2- 3 Temperatur 2- 2 Luftkvalitet 2- 1 Renhold 2- INNEMILJ 1- 7 Heis 1- 6 Skallsikring og ls 1- 5 Vann, avlp og sanitr anlegget 1- 4 Varme og ventilasjonsanlegg 1- 3 EL- anlegget (ledninger, kabling, f 1- 2 Bygning innvendig 1- 1 Bygning utvendig 1- BYGNING 0- 3 Er bruker klar over sitt bruker- / lei... 0- 2 Er forvalter klar over sitt forvaltera 0- 1 Er eier/ kommunestyret klar over s.. 0- ANSVAROGGJENNOMFRING Antall kvadratmeter

Areal per bruker Skole 1 Skole 2 Skole 3 Skole 4 Barnehage 1 Barnehage 2 Barnehage 3 Barnehage 4 Sykehjem 1 Sykehjem 2 Idrettshall Kulturhus Rdhuset 12 1489 3,0 17 1258 3,0 3,0 2,0 3,0 3,0 3,0 1,0 1,0 2,0 3,0 1,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 2,0 3,0

1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 2,0 3,0 2,0 1,0 1,0

1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 3,0 1,0 1,0 3,0 1,0 1,0 1,0 3,0 1,0

1,0 1,0 1,0 1,0 34 21 2389 3,0 18 1605 3,0 3,0 2,0 3,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 1,0

3,0 1,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 110 134 3,0 2,0 3,0 2,0 1,0 2,0 1,0

3,0 3,0 1,0 1,0 3,0 3,0 3,0 1,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 1,0 1,0 3,0 2,0 2,0

2,0 1,0 1,0 235 8 7 350 3,0 520 3,0 3,0 2,0 3,0 3,0 1,0 1,0 3,0 2,0 1,0 1,0 1,0 3,0 1,0 1,0 3,0 2,0 1,0 1,0 3,0

1,0 2,0 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 1,0 1,0 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 3,0 131 3,0 2,0 3,0 3,0 2,0 1,0 1,0 1,0

3,0 1,0 3,0 3,0 2,0 1,0 1,0 1,0 3,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 2,0 3,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0

1,0 1,0 1,0 86 9 12 275 3,0 342 3,0 3,0 2,0 3,0 3,0 1,0 1,0 2,0 1,0 3,0 1,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0

1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 3,0 3,0 1,0 1,0 180 3,0 2,0 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1,0 1,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 1,0 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1,0 1,0 368 56 1775 3,0 98 1254 3,0 3,0 2,0 3,0 3,0 1,0 3,0 3,0 1,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 3,0 1,0 3,0 3,0

1,0 3,0 3,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 870 3,0 2,0 3,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0

1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 1,0 1,0 1,0 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

56 1,5 2347 3,0 1 1789 3,0 3,0 2,0 3,0 3,0 2,0 1,0 2,0 1,0 3,0 1,0 1,0 3,0 1,0 2,0 2,0 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0

3,0 1,0 1,0 3,0 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 3,0 1,0 1,0 289 3,0 2,0 3,0 3,0 1,0 3,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0

1,0 3,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 95 54

3,0 2,0 3,0 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 3,0 1,0 1,0 3,0 1,0 2,0 2,0 1,0

1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 61 800 3,0 nsket utvikling 2013 2016 2014 2015 IK-bygg Bruk av tilstandsgrad 0: Ingen feil eller mangler registrert. Komplett dokumentasjon foreligger og er i aktiv bruk. 1: Feil eller mangler er ikke registrert og lite sannsynlig. Dette er delvis dokumentert. 2: Feil eller mangler er registrert eller sannsynlig. Dette er delvis dokumentert. Vedlikehold m utfres. 3: Store feil og mangler registrert eller sannsynlig. Delvis eller ingen dokumentasjon. Plegg fra en eller flere myndigheter. B: Besvares ikke nr oppgaven ikke er relevant for denne funksjonen. Krav om godkjenning 6 Skolen skal vre godkjent (siden 31.12.1998) Sknad skal fremlegges nr det foreligger plan for etablering, utvidelse eller endring:

Skal inneholde dokumentasjon som viser hvordan eier sikrer at skolen planlegges, etableres, drives og videreutvikles iht forskriftens bestemmelser Antall elever skolen er beregnet for Nasjonale samarbeidskonferanser om skolemiljet 2014 18 Hva skes det godkjenning for? Ny skole? Eksisterende skole, ikke tidligere godkjent Renovering av eksisterende skole (hensynet til brukerne!) Tilbygg til eksisterende skole Midlertidige erstatningslokaler Driftsmessige endringer (eks. kt antall elever) Nasjonale samarbeidskonferanser om skolemiljet 2014 19 Konsekvenser av manglende godkjenning Skolen fr status som ikke godkjent: Kan ha betydning for n fram i fordeling av budsjettmidler Tilsynsmyndigheten (kommunen) br gi virksomheten tettere oppflging, krav om retting, mv Folkehelseloven 10 tredje ledd gir hjemmel for stanse godkjenningspliktig virksomhet som ikke er godkjent - Krav om forholdsmessighet Nasjonale samarbeidskonferanser om skolemiljet 2014 20 Hva med gammel godkjenning? Tidsavgrenset godkjenning? Vil det vre aktuelt med regodkjenning av skole som ble godkjent for 15 r siden? Hvis det ikke har skjedd en utvidelse eller annen vesentlig endring av virksomheten, vil heller tilsyn vre egnet virkemiddel (evt med krav om retting av mangler) Kan det gis tidsavgrenset godkjenning av skolen? Ingen hjemmel for dette i forskriften, men kommunen kan velge gi tidsavgrenset godkjenning, hvis dette anses formlstjenlig (f.eks. for rent midlertidige lsninger, brakker o.l.)

Nasjonale samarbeidskonferanser om skolemiljet 2014 21 Midlertidig godkjenning/vilkr (Rundskriv fra HOD I:2012-1) Godkjenning skal gis til virksomheter som oppfyller kravene i forskriften Adgang til dispensere fra enkelte krav i srskilte tilfeller, jf. 26 annet ledd Bruk av vilkr i forbindelse med godkjenning betyr at kommunen kan stille ytterligere krav til virksomheten i tillegg til forskriftens krav En midlertidig godkjenning/godkjenning p vilkr er juridisk sett en ikke-godkjenning Nasjonale samarbeidskonferanser om skolemiljet 2014 22 Ny veileder IS-2072 som skal avlse IK-2619 fra 1998 Primr mlgruppe: Skoleeiere, - ledere, ansatte, elever, prrende kt kunnskap hos virksomhetene Utdyping av krav i forskriften Grunnlag for faglig skjnn Mer enhetlig etterlevelse av regelverkets krav God praksis i skolen forutsetter. Lenker til faglig fordyping, gode eksempler, mv Nasjonale samarbeidskonferanser om skolemiljet 2014 23 Veilederne skal bidra til god praksis God praksis = m + br Forsvarlig

Etikk Fag Jus = m Uforsvarlig Krav i forskriften Nasjonale samarbeidskonferanser om skolemiljet 2014 24 Tilsyn 25 Kommunen som tilsynsmyndighet: Kommunenes tilsyn med virksomhet og eiendom skal dokumenteres srskilt, herunder uavhengighet og likebehandling i tilsynet (fhl 30, 2. ledd) Nasjonale samarbeidskonferanser om skolemiljet 2014 25 Hva skal dokumenteres? Hvem som har ansvar for flge opp tilsynet med miljet i skolen Tilsynsorganets kompetanse, kapasitet og myndighet Hvordan man sikrer uavhengighet ift. Tilsynsobjektet Hvordan man sikrer tilstrekkelig styring med tilsynsoppgaven, bl.a. gjennom risikovurderinger, tilsynsplan, oppflging av avvik, mv Nasjonale samarbeidskonferanser om skolemiljet 2014 26 Tilsynshierarkiet i miljrettet helsevern Overordnet faglig tilsyn med loven Hels etils ynet Fylkesmannen Tilsyn med kommunen Tilsyn med

virksomheten Kommunen Internkontroll (virksomheter og eiendom) Nasjonale samarbeidskonferanser om skolemiljet 2014 Virksomhetens tilsyn med seg selv 27 Aktuelle roller og hjelpemidler i tilsynsarbeidet Landsomfattende tilsyn Hels etils ynet Fylkesmannen Intern organisering, samarbeid, kurs, mv F. eks. H.dir: Tilsynsveileder Norkart: KOMTEK Kommunen F.eks. IK-Bygg Internkontroll (virksomheter og eiendom) Nasjonale samarbeidskonferanser om skolemiljet 2014 28 Mange tilsynsmyndigheter. Fylkesmannen El-tilsyn Arbeidstilsyn Mattilsyn Branntilsyn Puh.! Kommunen /Miljrettet

helseverntilsyn Skolen Innemilj - aktuelt samarbeidstema Kommunen Fylkesmannen Folkehelseloven Arbeidstilsynet Opplringsloven Arbeidsmiljloven Forskrift om miljrettet helsevern i barnehager og skoler Arbeidsplassforskriften Innemilj i skolen/barnehagen Kap 9A Nasjonale samarbeidskonferanser om skolemiljet 2014 31 KOMTEK MHV standardisert tilsynsverkty for kommunen knyttet til matrikkelinfo. Oversikt Tilsynsobjekter og prosjekter Avvik og anmerkninger Rapporter Prosesser Planlegging, befaring/besk, tilsyn, oppflging Sak og Arkiv Saker, journalposter Brevskriving ved bruk av maler Integrasjon med kommunens sak & arkiv-system Kart Setter tilsynsobjektene p kart Nasjonale samarbeidskonferanser om skolemiljet 2014 32 Hjelpemidler/verkty for kommunene

Veileder til forskrift om miljrettet helsevern i barnehager og skoler (IS-2072) Faglige veiledere (FHI m.fl.) Tilsynsveiledning til kommunene iht kap 3 i folkehelseloven (Hdir) - under utarbeiding IK-Bygg web (Dir. for byggkvalitet) Verktykassen til Forum for milj og helse Eksempel p standardisert tilsyn med virksomhetene (KOMTEK) under utarbeiding Nasjonale samarbeidskonferanser om skolemiljet 2014 33 Hjelpemiddel i saksbehandlingen kt kunnskap hos myndighetene og virksomhetene Sttte i faglig begrunnelse/utvelse av skjnn Samordning av normer/anbefalinger fra ulike myndigheter og fagmiljer Bidra til mer enhetlig forstelse og praktisering av regelverket kt kvalitet p det fysiske skolemiljet! Nasjonale samarbeidskonferanser om skolemiljet 2014 34

Recently Viewed Presentations

 • Array and ArrayList

  Array and ArrayList

  Array. An array allows you to store a group of items of the same type together. Processing a large number of items in an array is easier than processing a large number of items stored in separate variables.
 • Natural gas slidepack

  Natural gas slidepack

  BP Statistical Review of World Energy 2019. © BP p.l.c. 2019. Gas production/consumption by region. Billion cubic metres. Consumption by region. Production by region
 • CSN09101 Networked Services

  CSN09101 Networked Services

  CSN09101 Networked Services Week 6 : Firewalls + Security Module Leader: Dr Gordon Russell Lecturers: G. Russell, J. Jackson
 • The Bible - Arabic Baptist Church Boston

  The Bible - Arabic Baptist Church Boston

  Autographs In biblical parlance, the autographs refer to the original documents of the several books of the Bible. Manuscripts The copies made from them, known as the manuscripts or apographs, they are highly accurate, and reflect to a very high...
 • Welcome to Level 1 Safeguarding Children Presented by

  Welcome to Level 1 Safeguarding Children Presented by

  CSWA 2017: main purpose of the legislation is to: •Improve decision making and support for looked after and previously looked after children in England and Wales. •Improve joint work at the local level to safeguard children and enable better learning...
 • Preparing for Success at Career Fair - University of Florida ...

  Preparing for Success at Career Fair - University of Florida ...

  Preparing for Success at Career Fair. Presented by Emet Anceaume. ... Gather literature and freebies BUT don't be a freebies hog. ... (Hilton University of Florida Conference Center) November . 4, 2016 - Jacksonville (LRC Atrium) GOOD LUCK! Author:
 • Who am I?

  Who am I?

  Who am I? Shape Detectives Can you guess what I am from the clues? When you think you know, draw your answer on your whiteboard. Okay, are you ready?
 • Final year revision Microbiology and ID Shivam Patel

  Final year revision Microbiology and ID Shivam Patel

  Osmotic chloride-channel toxin. Aerobes. Clostridium difficile "4 x Cs of C diff" Metronidazole and Vancomycin PO. Clostridium botulinum. Canned foods. Descending paralysis (cf GBS) Giardia lamblia. Protozoa. Pear-shaped, linked to foul smelling farts